FANDOM


Mga Tsukis: Members: Kathleen Villanueva ,Dalicah Pagaling,Moana Patron ,Ivy Abes, Seth Salih ,Justine Mortera and Riselle Edullantes . A.K.A. Tsuki

Date Created: April 6 or 7 2009
In Rshs, walA lg.
It was founded by Kathleen Villanueva and was assisted by Dalicah, this group consists of groupless individuals [Before kel akel nuway pa akats:]
Kath: "kame kase di Dalicah mahilig na naruto and then churva churva ya pensa iyo if ase gale kame grup kay kanda Moana and Ivy and Rina and Just tan huntu kun Dalicah. and, other members don't like to have groups [bweno ya lg ya pwd kame man convince kanila!:] kase iba diila idea de grups, akel ya dol mga away away wateber... not man kel serious na una and then na christmas party akel mga groups ya keda ya serious..."
Yan 1 year anniversary ya kame Yay!
tan learn kame man accept el bad side del diamun mga kagrups.. basta kame kase ya abla si Satina : "lahat ng tao may bad side at good side"
well, diamun trip???
Akatsuki Song